Publications

Bieliński, J. (2017). “Political Legitimacy and Normative Disorientation in European Liberal Democracies”. Polish Sociological Review, 3(199), 267-285.

Bieliński, J. (2013). Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej. Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Bieliński, J. (2013). “Niemożliwa tożsamość: wizerunek podmiotów “my”-”oni””. In X. Bukowska & B. Markowska (Eds.), To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w polskim dyskursie politycznym (pp. 75-90). Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Radiukiewicz, A., Bielińska, M., Troszyński, M., & Bieliński, J. (2012). Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w płn-wsch Polsce. Warszawa: Fundacja Wiedza Lokalna

Bieliński, J., & Larkowska, M. (2011). “Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe”. In I. Pańkow (Ed.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy (pp. 141-166). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Bieliński, J., Bukowska, X., Iwińska, K., Jewdokimow, M., Kamińska, I., Markowska, B., Szpociński, A. (2010). Po co pamiętać razem? - Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy w powiecie ełckim. Warszawa: Collegium Civitas

Troszyński, M., & Bieliński, J. (2010). Internet na wsi 2009. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi

Troszyński, M., Larkowska, M., Radiukiewicz, A., & Bieliński, J. (2010). Lokalne Mapy Kultury - powiat opatowski, piaseczyński, sokołowski. Warszawa: Fundacja Wiedza Lokalna

Koralewicz, Jadwiga, Paweł Ruszkowski, Jacek Bieliński, i Agnieszka Figiel, eds. 2009. Dylematy światopoglądowe młodzieży. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, Collegium Civitas Press.

Bieliński, J., Bober, M., Sarzalska, M., & Zawistowski, J. (2008). “Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy”. In M. Bukowski. Zatrudnienie w Polsce 2007 - bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych

Bieliński, J. (2007). “Tradycjonalizm, indywidualizm i liberalizm w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych”. In B. W. Mach & E. Wnuk-Lipiński (Eds.), O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach (pp. 229-244). Warszawa: Collegium Civitas Press, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Bieliński, J., Iwińska, K., & Rosińska-Kordasiewicz, A. (2007). “Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych”. ASK, 16, 89-114.

Ruszkowski, P., & Bieliński, J. (2007). “Wybory a świadomość społeczna”. In P. J. Gieorgica. Scena polityczna w Polsce i na Podlasiu, Białystok: WSAP.

Bieliński, J. (2006). “Konsens i jednorodność społeczna w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych”. Studia Socjologiczne, 1, 89-118.

Radiukiewicz, A., Bieliński, J., & Larkowska, M. (2006). Emigracja zarobkowa Polaków do Irlandii. Raport z badań. Warszawa: ZBPO

Ruszkowski, Paweł, Jacek Bieliński, i Agnieszka Figiel, eds. 2006. JPII Pokolenie czy mozaika wartości?. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, Collegium Civitas Press.

Ruszkowski, P., & Bieliński, J. (2005). “Homo electus”. Biuletyn Dialogu Społecznego, 2-4.