Publications

A list of my publications

Bieliński, J., & Hövermann, A. (2023). Perceived Marketization in Poland. Translating Key Concepts of Institutional Anomie Theory to the Micro Level. European Journal of Criminology, 20(1), 20-42. doi:10.1177/1477370821996853

Iwińska, K., Bieliński, J., Calheiros, C. S. C., Koutsouris, A., Kraszewska, M., & Mikusiński, G. (2023). The primary drivers of private-sphere pro-environmental behaviour in five European countries during the Covid-19 pandemic. Journal of Cleaner Production, 136330. doi:10.1016/j.jclepro.2023.136330

Troszyński, M., Bieliński, J., Bukowska, X., Iwińska, K., Markowska, B., Nowicka, M., & Sałkowska, M. (2020). Czas pandemii w polskich mediach społecznościowych. Warszawa: Collegium Civitas. Retrieved from

Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). Etos nauki we współczesnej Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1–2(53–54), 219-250.

Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). The Ethos of Science in Contemporary Poland. Minerva, 57(2), 151-173.

Błaszczak-Banasik, A., Kubicki, P., Bielińska, M., Bieliński, J., & Sałkowska, M. (2017). Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, 5.

Bieliński, J. (2017). Political Legitimacy and Normative Disorientation in European Liberal Democracies. Polish Sociological Review, 3(199), 267-285.

Bieliński, J. (2013). Niemożliwa tożsamość: wizerunek podmiotów “my”-“oni”. In X. Bukowska & B. Markowska (Eds.), To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w polskim dyskursie politycznym (pp. 75-90). Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Bieliński, J. (2013). Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej. Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Radiukiewicz, A., Bielińska, M., Troszyński, M., & Bieliński, J. (2012). Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w płn-wsch Polsce. Warszawa: Fundacja Wiedza Lokalna

Bieliński, J., & Larkowska, M. (2011). Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe. In I. Pańkow (Ed.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy (pp. 141-166). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Bieliński, J., Bukowska, X., Iwińska, K., Jewdokimow, M., Kamińska, I., Markowska, B., Szpociński, A. (2010). Po co pamiętać razem? - Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy w powiecie ełckim. Warszawa.

Bieliński, J., Bober, M., Sarzalska, M., & Zawistowski, J. (2008). Aktywne polityki na elastycznym rynku pracy. In M. Bukowski (Ed.), Zatrudnienie w Polsce 2007 - bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych. Retrieved from

Bieliński, J., Bujas, K., Bukowska, X., Gruszecka, A., Iwińska, K., Kamińska, I., Szafranek, P. (2007). Nauka polska. Autodiagnoza polskiego środowiska naukowego.

Bieliński, J., Iwińska, K., & Rosińska-Kordasiewicz, A. (2007). Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. [Computer Assisted Qualitative Data Analysis]. ASK, 16, 89-114. Retrieved from

Bieliński, J. (2007). Tradycjonalizm, indywidualizm i liberalizm w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych. In B. W. Mach & E. Wnuk-Lipiński (Eds.), O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach (pp. 229-244). Warszawa: Collegium Civitas Press, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Ruszkowski, P., & Bieliński, J. (2007). Wybory a świadomość społeczna. In P. J. Gieorgica (Ed.), Scena polityczna w Polsce i na Podlasiu. Białystok: WSAP.

Bieliński, J. (2006). Konsens i jednorodność społeczna w procesie budowania kapitalizmu w krajach postkomunistycznych. [The Role of Consensus and Social Homogeneity in the Process of Building Capitalism in Post-communist Countries]. Studia Socjologiczne, 1, 89-118.

Ruszkowski, P., & Bieliński, J. (2005). Homo electus. Biuletyn Dialogu Społecznego, 2-4.

Posted on:
April 19, 2023
Length:
3 minute read, 513 words
See Also: