Conferences & seminars

2017 - Hövermann Andreas, Jacek Bielinski. “Conceptualizing Institutional Anomie Theory on the Individual Level in Poland” to be presented at 2017 American Society of Criminology Meeting in Philadelphia, PA

2017 - Bielinski Jacek, Andreas Hövermann„Modeling Institutional Anomie Theory on Individual Level as a Causal Mechanism” presented at 13th Conference of the European Sociological Association, Athens, Greece, 29.08-1.09.2017

2016 - ,,Etos nauki w Polsce. Nauka akademicka, postakademicka, czy przemysłowa?’’ [Ethos of Science in Poland. Academic, Postacademic or Industrial Science?] - presented at 16th Polish Sociological Congress, Gdańsk 14-17.09.2016

2016 - ,,Rethinking Durkheim’s Social Regulation. Theoretical Reconstruction, Indicators and Empirical Test’’ - presented at 3rd ISA Forum of Sociology, Vienna 11.07.2016

2015 - ,,Between Anomie and Fatalism. Reconstruction and empirical test of Durkheim’s social regulation theory’’ - presented at 12th Conference of the European Socio- logical Association, Prague 26.08.2015

2015 - ,,Normative Disorientation as a Cause of Low Political Legitimacy’’ - presented at ESS Conference 2015, Limerick, Ireland, 28-29th May DOI: 10.13140/RG.2.1.2666.2564

2014 - ,,Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna we współczesnej Polsce’’ - presented at conference „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy, zjawiska i problemy analizy”, Institute for Social Prevention and Resocialisation at the University of Warsaw, Warsaw

2014 - ,,Legitymizacja a zaburzenia regulacji społecznej’’ [Legitimacy and social regulation disturbances] - presented at seminar, Institute of Sociology, Collegium Civitas

2010 - ,,Mowa nienawiści i język wrogości w polskim internecie. Próba pomiaru’’ - Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków

2008 - ,,Studying Social Capital in East and Central Europe’’ - paper presented at symposium Social Capital in European Regions, Innsbruck

2007 - ,,Liberalizm odrzucony. Ekonomiczny wymiar aksjonormatywnych podstaw konserwatyzmu we współczesnej Polsce’’ Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra

2007 - ,,Wyniki badań nad migracją zarobkową Polaków do Irlandii’’ - presentation at conference on contemporary migration problems of Poland, Związek Biur Porad Obywatelskich, European Citizen Action Service, Citizens Advise International, Warsaw

2006 - ,,Rola środków masowego przekazu w opinii młodzieży w kontekście wydarzeń związanych z chorobą, śmiercią i pogrzebem Jana Pawła II’’ paper presented at conference Pokolenie JPII: Poczucie tożsamości czy kreacja medialna? Institute of Political Studies PAN, Collegium Civitas and Institute of Sociology UAM, Warsaw

2005 - ,,Role of consensus and social homogeneity in the process of building capitalism in postcommunist countries’’ paper accepted for conference of European Sociological Association, Toruń, Poland

2004 - ,,Profil odbiorcy a język przekazu - czy istnieje korelacja. Analiza porównawcza wybranych serwisów informacyjnych’’. Paper presented at conference ,,Czwarta władza w Polsce - mit i rzeczywistość’’ Institute of Political Studies PAN, Warsaw